WAREHOUSING

Inslag

Inslag omvat het proces van ontvangst, controle en aftekening van goederen

Ontvangst van goederen

Wij controleren bij binnenkomst de goederen op staat, aantal en artikelnummer voordat wij tekenen voor ontvangst

Opslag

Wij slaan uw goederen op in het warehouse middels geavanceerde voorraad registratie

Opslag van goederen

Bij de opslag van goederen maken we onderscheid tussen bulk, pick en palletlocaties

Uitslag

Uitslag omvat het picken en de verzending van uw orders, voorzien van uw huisstijl

Verwerken van orders

Wij picken, verpakken en verzenden uw orders. Hierbij hanteren wij: voor 15:00 uur besteld, morgen in huis

Inslag

Speedliner Warehousing beschikt over uitgebreid en flexibel Warehouse Management Systeem (WMS) dat wordt gebruikt ten behoeve van het accuraat leiden van inslag, uitslag, opslag en assemblage processen. Goederen die Speedliner Logistics kan verwachten voor haar klanten worden vooraf middels een bestand digitaal naar Speedliner Logistics verzonden. Deze bestanden worden met hoge frequentie automatisch ingelezen door het WMS. Vervolgens ontvangt u een bevestiging dat uw inkooporder in goede orde is geregistreerd in het WMS.

Wanneer de goederen in een later stadium afgeleverd worden door uw leverancier, registreert en controleert een warehouse medewerker middels een handterminal de binnenkomende goederen op basis van uw aanmelding. Hierbij wordt gelet op de staat van de goederen, aantallen, artikelnummers en de pakbon van de leverancier. Bij onregelmatigheden of afwijkingen wordt de klant op de hoogte gesteld. Tot slot wordt het resultaat van de inslag direct teruggekoppeld naar de klant middels een e-mail. Zo wordt u real-time op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in uw voorraad. Daarnaast staat onze klantenservice paraat om u te assisteren bij vragen.

Opslag

De stand van uw voorraad is waarschijnlijk variabel, maar is dat uw opslagruimte ook? Alle bedrijven hebben er mee te maken: wisselende voorraden. Enkele bedrijven verkeren in de luxe positie dat dit een cyclisch verloop heeft, echter het gros van de bedrijven hebben niet de mogelijkheid om te anticiperen op een grillig verloop van pieken en dalen. Enerzijds wilt u voldoende capaciteit hebben om groei in de toekomst te kunnen faciliteren, anderzijds moet alle opslag ruimte optimaal benut worden. Deze afweging is ook van toepassing op het personeel en materieel dat u inzet. Variabele kosten betekenen flexibiliteit en wij merken dat dit voor veel bedrijven belangrijk is.

Speedliner Logistics berekent slechts het aantal pallets en pick plaatsen die u daadwerkelijk op enig moment bezet heeft. Wij hechten waarde aan inzichtelijke kosten en kiezen daarom bewust voor facturatie op basis van meetbare activiteiten en dat geldt ook voor opslag. De kosten zijn dan ook gebaseerd op het exacte aantal pallets en/of pick plaatsen die u bezet heeft in het warehouse. Hiervan krijgt u wekelijks een overzicht, helder toch?

Speedliner Warehousing

Uitslag

Orders die Speedliner Logistics moet verzenden naar klanten worden middels een digitale koppeling bij Speedliner Logistics aangeboden. Deze bestanden worden, net als inslag orders, met een hoge frequentie automatisch ingelezen door het WMS. Aansluitend ontvangt de klant een bevestiging dat Speedliner Logistics de verkooporder in goede orde heeft geregistreerd. Automatisch wordt een order toegewezen aan één van onze warehouse medewerkers, die aan de slag gaat.

De medewerker zal door middel van de scanner op de meest efficiënte wijze de betreffende producten van de juiste locaties in ons warehouse picken. Door middel van barcode scanning wordt gedurende het gehele proces gecontroleerd of de juiste producten van de juiste locaties worden gehaald. Daarbij kan er onderscheid gemaakt worden tussen het picken van bulk goederen, hele pallets of het picken van dozen tot zelfs losse eenheden uit de doos. Alle pick acties worden gemonitord door warehouse managers die automatisch een signalering ontvangen indien een medewerker een foutief aantal, artikel of locatie invoert op de scanner.

Zodra alle producten van een order verzameld zijn worden deze deugdelijk verpakt en voorzien van de pakbon, waarvan de lay-out en inhoud naar wens van de klant aangepast kunnen worden. Tot slot wordt de zending aangemeld bij onze planning voor transport en voorzien van alle relevante documenten.