Hieronder vindt u de voorwaarden die wij hanteren op de diensten die wij voor u verzorgen.
De aard van de dienst bepaalt welke condities van toepassing zijn.

Link naar de algemene voorwaarden van Speedliner Logistics:

Algemene voorwaarden Speedliner Logistics

De AVC zijn algemene voorwaarden, die u van toepassing kunt verklaren op uw vervoerovereenkomst (bijvoorbeeld door het gebruik van de AVC-vrachtbrief). De AVC zijn een uitbreiding van de overeenkomst tussen verlader en vervoerder. Link naar de voorwaarden:

AVC

CMR staat voor Convention relative au contrat de transport international de Marchandises par Route (= Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg). Het CMR is een internationaal verdrag tussen Europese landen. Het CMR verdrag is dwingend recht, dat wil zeggen dat afspraken of wetgeving, die in strijd zijn met het CMR ongeldig zijn. De CMR is automatisch van toepassing op al het internationale vervoer over de weg onder een vervoersovereenkomst. Tevens kunt u de CMR van toepassing verklaren op uw overeenkomsten van binnenlands vervoer. Link naar de voorwaarden:
CMR

De FENEX heeft voorwaarden – de Nederlandse Expeditievoorwaarden, ook wel aangeduid als FENEX-condities – ontwikkeld, die de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en de expediteur regelen en die uitgaan van een ruimere opvatting van de expeditieovereenkomst. Link naar de voorwaarden:

Fenex expeditievoorwaarden

Fenex opslagvoorwaarden