ISO 9001 certificering

ISO9001 Certificering

In de loop der jaren zijn wij als bedrijf voornamelijk bezig geweest met het verbeteren van veilig werken, de klanttevredenheid, kwaliteit en wet- en regelgeving. Met name hierdoor kunnen wij garant staan voor de door ons geleverde prestaties. Als erkenning hiervoor heeft Speedliner Logistics diverse certificeringen behaald.

ISO 9001:2015 certificering

Speedliner Logistics B.V. en Speedliner Warehousing B.V. hebben de ISO 9001:2015 certificering in april 2016 behaald. Speedliner was door bpo-axsys voorgedragen voor dit certificaat. Na de succesvolle afronding van de auditering met 0  non-conformiteiten kan Speedliner met trots het ISO 9001:2015 certificaat in ontvangst nemen.

Nieuwe norm
“Het behalen van dit ISO certificaat geeft aan, dat Speedliner de processen die er toe doen, weet te identificeren en te optimaliseren volgens de laatste eisen van deze nieuwe norm”, aldus de auditor.

Kwaliteitsverbetering
Speedliner werkt op basis van een vastgestelde structuur, zodat interne bedrijfsprocessen goed op orde zijn en de kwaliteit ervan is gewaarborgd. Met het behalen van de certificering toont Speedliner aan continu te werken aan kwaliteitsverbetering met als doel de klanttevredenheid verder te verhogen.

Voorhoede
Voor de overgang van de oude ISO 9001:2008 certificering naar ISO 9001:2015 geldt een overgangstermijn van circa 3 jaar. Deze overgangsperiode is in september 2015 gestart en eindigt in september 2018. Door de succesvolle afronding van de certificering behoort Speedliner tot de voorhoede van bedrijven die al in het bezit zijn van het nieuwe ISO-certificaat.

De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen.  ISO 9001 kan gebruikt worden om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf. ISO 9001 legt de nadruk op klanttevredenheid en de daaruit voortkomende kwaliteitszorg en continue verbetering.

ISO 9001 certificering en Speedliner Logistics

Speedliner Logistics heeft in juni 2011 voor het eerst haar ISO 9001:2008 certificering behaald. Omdat bij Speedliner veiligheid en kwaliteit voorop staan was het streven van Speedliner zo snel mogelijk te voldoen aan de vernieuwde 9001:2015 certificering. Centraal in de nieuwe ISO 9001:2015 is de procesbeheersing vanuit risico-management denken. Dit is iets nieuws wat niet in de voorgaande ISO 9001:2008 benoemd was. Deze risicobenadering vraagt om een inventarisatie van de risico’s binnen de processen. Ook worden de eisen voor registraties op belangrijke punten aangescherpt. Change management krijgt een prominentere rol.

Kijk hier voor de huidige status van ons Certificaat

Isocertificaat 9001:2015 Speedliner Logistics
Isocertificaat 9001:2015 Speedliner Warehousing